Saturday, September 15, 2007

CACHUPOY, RIP

Cachupoy Biography

Cachupoy

He was a famous comedian with his own trademark of hair parted in the middle. He wa born in 1931.

A mainstay of Magandang Tanghali, he also starred in Sa
Kabukiran and later in Sitak ni Jack.

He died a few years ago.

1. Og Must Be Crazy (1990)

2. Jacky Tyan (1988)
3. Family Tree (1987) .... Etot
4. Kalabaw lang ang tumatanda (1987)
5. Rangers in the Wrong War (1987)
6. Hari ng tonto (1985)
7. Momooo (1985)
8. Wrong Rangers (1984)
9. Rambo Tan-go (1984)
... aka Johnny Rambo Tango (Philippines: English title)
10. A Man Called Tolonges (1981)

11. Mong (1979)
12. Soldyer! (1979)
13. Sabi barok lab ko dabiana (1978)
14. Checkered Flag or Crash (1977) .... Ramon

15. Dugay na sa Maynila (1968)
16. Walang hari sa batas (1968)
17. We only live wais (1968)
18. Pitong James Bonds (1966)
19. Tatlong mabilis (1965) .... Cachupinger
20. Tatlong mabilis sa Hong Kong (1965)

21. Alamat ng ninja kuno (????)
22. I won, I won (Ang s'werte nga naman) (????)
23. Peter Pandesal (????) (as Catchupoy)

,,

1 comment:

Ferdinand said...

Cachupoy, like many of our older comedians, was underrated and died poor. But we owe him the gift of laughter. We should preservehis works. Yeah ba!!