Friday, October 24, 2008

Famas Best Actress -1994-SNOOKY SERNA

* 1994 SNOOKY SERNA - para sa pelikulang Koronang Itim

snooky-serna-picture

No comments: