Thursday, October 02, 2008

Famas Best Actress -1983-CHARITO SOLIS

* 1983 CHARITO SOLIS - para sa pelikulang Minsan May Isang Ina

CHARITO-SOLIS-PICTURE

No comments: