Tuesday, April 25, 2006

Famas Best Supporting Actor 1980-GEORGE ESTREGAN

Best Supporting Actor 1980-GEORGE ESTREGAN * Lumakad ka ng hubad sa mundong ibabaw (1980)


Other Nominees:
# Aguila (1980) - Jay Ilagan
# Kakabakaba ka ba? (1980) - Johnny Delgado
# Panday, Ang (1980) - Lito Anzures
# Taga sa panahon (1980) - Van De Leon

No comments: