Monday, April 17, 2006

Famas Best Supporting Actor 1976 - LEOPOLDO SALCEDO

Famas Best Supporting Actor 1976 - LEOPOLDO SALCEDO * Ganito kami noon... paano kayo ngayon? (1976) - Leopoldo Salcedo



Other Nominees:
# Escolta, mayo 13, biyernes ng hapon (1976) - Dick Israel
# Insiang (1976) - Ruel Vernal
# Minsa'y isang gamu-gamo (1976) - Paquito Salcedo
# Mrs. Teresa Abad ako po si Bing (1976) - Johnny Delgado

No comments: