Monday, August 11, 2008

Famas Best Actress 1957 -PARALUMAN

* 1957 PARALUMAN - para sa pelikulang Sino Ang May Sala?

No comments: