Thursday, May 18, 2006

Famas Best Supporting Actor 1990-EDU MANZANO

Famas Best Supporting Actor 1990-EDU MANZANO * Kaaway ng batas (1990)

EDU+MANZANO
Winner:
Other Nominees:
# Angel Molave (1990) - Efren Reyes Jr.
# Ayaw matulog ng gabi (1990) - Eddie Rodriguez (II)
# Kapag langit ang humatol (1990) - Jeffrey Santos

No comments: